Adatvédelmi nyilatkozat

A Dunaújváros Online Kft. célja az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, és a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Dunaújváros Online Kft. oly módon kezeli a látogatók személyes adatait, hogy az a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítsa a látogatók biztonságos internetezési lehetőségét. A Dunaújváros Online Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Így gondoskodik azok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
Adatvédelmi nyilatkozatunk kialakításakor az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe:
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Dunaújváros Online a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, azaz mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.
A Dunaújváros Online Kft. automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezeket az információkat kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon dolgozza fel, az adatok statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a Szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a nem vállalunk felelősséget.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseiket látogatóink az alábbi e-mail címre küldött levélben tehetik fel: ingatlan@dunaujvaros.net.

Dunaújváros Online Kft.